Witamy 

Celem działalności naszego Klubu jest pomoc osobom uzależnionym od 
alkoholu, ich rodzinom i bliskim oraz innym, którzy zetknęli się z szeroko 
rozumianymi problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie.
Udzielamy informacji i konsultacji przez telefon i bezpośrednio na miejscu


Punkt kokonsultacyjny i grupowe zajęcia terapeutyczne                      
Wtorek  -  16.00  -  20.30

Czwartek  -  16.00  -  20.30

Ponadto Klub jest czynny:
codziennie w godzinach    17.00  -  20.30   


BŁOŃSKIE  STOWARZYSZENIE  TRZEŻWOŚCIOWE
KLUB  WZAJEMNEJ  POMOCY  ,,KRES"  
 
05-870  Błonie  ul. Piłsudskiego  2/4   tel.  (0-22)  731-99-96
,,Nieważne dlaczego tu jestes
- ważne że przyszedłeś"